Mjerač temperature ulja, direktan, Suzuki

263,00 kn

Čep ulja motora sa mjeračem temperature ulja.